Політика компанії

ПрАТ «Юрія»
«Від постійного вдосконалення інтегрованої системи менеджменту якості та безпечності
харчових продуктів підприємства до постійного задоволення потреб Споживачів»

П О Л І Т И К А
у сфері якості та безпечності харчових продуктів

    Основна ціль ПрАТ «ЮРІЯ» — переробка молока та виробництво молочної продукції ТМ «ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ», якість та безпечність яких повинна повністю відповідати регуляторним та законодавчим вимогам і задовольняти потреби Споживачів.
Високий матеріально-технічний рівень і якість продукції, постійне їх поліпшення, ми розглядаємо як основну умову утримання лідируючих позицій як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, зміцнення економічного становища, розвитку дистриб’юторської мережі, розширення виробничих можливостей, вихід на міжнародний європейський ринок і подальшого розвитку підприємства.
Постійне удосконалення діяльності підприємства забезпечується шляхом ефективного управління процесами, реалізації політики та досягнення цілей у сфері якості та безпечності харчових продуктів, визначення та подальшої оптимізації процесів.
Забезпечення репутації надійного виробника продукції бездоганної якості та безпечності, яка викликає безумовну довіру замовників, сприяння задоволеності як їхніх вимог, так і потреб суспільства — основна мета діяльності нашого колективу.

Високий рівень задоволеності Споживачів та замовників нашим підприємством досягається шляхом:
• стабільно високих показників якості та безпечності молочної продукції;
• безумовного дотримання міжнародних та українських законодавчих та регуляторних вимог з якості та безпечності харчових продуктів при виробництві продукції на всіх етапах виробництва, а також відповідних вимог Замовників і Споживачів;
• розширення асортименту продукції, що виробляється;
• розвиток партнерських відносин з постачальниками і замовниками, а також зміцнення репутації компанії, як виробника якісної і безпечної продукції під власними торговими марками та знаками партнерів;
• стабільним виконанням договірних строків виробництва та поставок продукції, зберігаючи при цьому її високу якість та безпечність;
• єдності команди професіоналів зацікавлених в результатах своєї праці при виготовленні продукції;
• закупівлі сировини і матеріалів найвищої якості шляхом ретельного відбору постачальників.
Ми створюємо надійні відносини з клієнтами, за рахунок нашої компетентності та відповідальності.

Досягнення високих показників якості та безпечності стало можливим за рахунок:
• сучасного матеріально – технічного стану підприємства;
• забезпечення випуску продукції запланованої якості та безпечності у процесі виробництва;
• зобов’язання задовольнити застосовні вимоги щодо безпечності харчових продуктів, охоплюючи законодавчі й регуляторні вимоги та взаємоузгоджені вимоги замовників щодо безпечності харчових продуктів при виробництві продукції на всіх етапах виробництва;
• вдосконалення умов при зберіганні та реалізації готової продукції, роз’яснення Постачальникам та Замовникам важливості дотримання вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів;
• розробки та досягнення цілей в сфері якості і безпечності харчової продукції, проведення аналізу результативності системи менеджменту;
• забезпечення чітко налагодженого контролю з боку керівників усіх рівнів для виконання робіт з необхідним рівнем якості і безпечності;
• встановлення пріоритету життя і здоров’я працівників, шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці.
Ми постійно працюємо над вдосконаленням процесів на всіх етапах діяльності.

На підприємстві створюються всі умови для ефективної командної роботи шляхом:
• високого потенціалу керівництва підприємства;
• добре злагодженого колективу професіоналів–однодумців та їх зацікавленості в отриманні високих результатів якості;
• збереження кадрового складу;
• розуміння спільних цілей та шляхів їх досягнення;
• постійного навчання персоналу з питань дотримання вимог якості та безпечності харчових продуктів;
• безперервного зростання кваліфікації кадрів;
Кожен співробітник несе відповідальність за якість та безпечність в своїй сфері діяльності.

Політика у сфері якості і безпечності продукції та послуг спрямована на:
• впровадження та постійного покращення на підприємстві інтегрованої системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів згідно вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 22000:2018;
• застосування процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення до управління діяльністю підприємства;
• розвиток і модернізацію виробництва на основі використання технологій, безпечних для харчової продукції;
• систематичну ідентифікацію, оцінювання і контролювання виявлених ризиків у КТУ, що мають відношення до харчової безпечності продукції;
• постійний аналіз своєї діяльності згідно вимог Споживачів та покращення результатів своєї роботи;
• впровадження заходів щодо екологічної складової діяльності;
• ведення діяльності з урахуванням етики та персональної відповідальності.
• удосконалення технологічних процесів виготовлення продукції через вивчення та впровадження вимог замовників та зацікавлених сторін.

Вище керівництво підприємства бере на себе відповідальність за прийняття необхідних заходів щодо зовнішнього інформування, доведення до відому та забезпеченню розуміння Політики усіма працівниками підприємства, та її застосування у сфері якості та безпечності харчових продуктів і її виконання.

Генеральний директор ПрАТ «Юрія»                           / Віталій ПУСТОВІТ /                       04.01.2024