Політика компанії

ПрАТ «ЮРІЯ»

“Від постійного вдосконалення інтегрованої системи менеджменту якості та безпечності
харчових продуктів підприємства до постійного задоволення вимог Споживачів”

П О Л І Т И К А

у сфері якості  та безпечності харчових продуктів 

 

Основна ціль ПрАТ «ЮРІЯ»:

у сфері якості та безпечності харчових продуктів – виробництво молока коров’ячого питного пастеризованого, пряженого; сирів кисломолочних, м’яких, плавлених, виробів сиркових; продуктів кисломолочних (кефіру, ряжанки, сметани, йогуртів, біфідойогуртів, напою ацидофільного, десертів;); вершків пастеризованих; масла солодко вершкового; казеїну якість та безпечність яких повинна повністю задовольняти вимоги та побажання Споживачів, нормативні та законодавчі вимоги.

Досягнення цієї мети забезпечить підприємству лідируюче положення на внутрішньому і зовнішньому ринках, приведе до отримання підприємством стабільної рентабельності, задоволенню моральних та матеріальних потреб співробітників, і як наслідок, до задоволення потреб суспільства у цілому.

 

Високий рівень задоволеності Споживачів нашим підприємством досягається шляхом:

 • стабільних високих показників якості та безпечності нашої продукції;
 • розширення асортименту продукції, що виробляється;
 • готовності та можливості всебічно задовольняти індивідуальні вимоги Замовників щодо якості та безпечності готової продукції;
 • стабільним виконанням договірних строків виробництва та поставок продукції, зберігаючи при цьому якість та безпечність продукції.

 

Досягнення цих показників стало можливим за рахунок:

 • сучасного матеріально – технічного рівня підприємства;
 • забезпечення випуску продукції запланованої якості та безпечності у процесі виробництва;
 • високого потенціалу керівництва підприємства;
 • добре злагодженого колективу професіоналів–однодумців та зацікавленості в результатах своєї праці;
 • дотримання вимог нормативних документів при виробництві продукції на всіх етапах виробництва;
 • постійного навчання персоналу з питань дотримання вимог якості та безпечності харчових продуктів;
 • вдосконалення умов при зберіганні та реалізації готової продукції, роз’яснення Постачальникам та Замовникам важливості дотримання вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів.

 

Ми обіцяємо в майбутньому, що впроваджена інтегрована система менеджменту якості та безпечності харчових продуктів на підприємстві забезпечить впевненість Споживачів та суспільства в тому, що наше підприємство зможе виконувати встановлені вимоги та виробляти якісну та безпечну продукцію.

 

Виконання цього завдання буде забезпечено за рахунок:

 • впровадження та постійного покращення на підприємстві інтегрованої системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів згідно вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 22000:2005;
 • врахування усіх побажань Замовників, застосування сучасного технологічного обладнання та засобів для випуску якісної та безпечної продукції;
 • закупівлі якісної та безпечної сировини і допоміжних матеріалів, наявність гнучкої системи вибору та оцінки постачальників і роботи з ними;
 • ефективної системи матеріального заохочування персоналу та підтримки його компетентності за рахунок постійного навчання;
 • систематичної ідентифікації, оцінювання і контролювання виявлених ризиків у КТУ, що мають відношення до харчової безпечності продукції;
 • постійного аналізу своєї діяльності згідно вимог Споживачів та покращення результатів своєї роботи;
 • впровадження заходів щодо екологічної складової діяльності;
 • ведення діяльності з урахуванням етики та персональної відповідальності.

 

Вище керівництво підприємства бере на себе відповідальність за прийняття необхідних заходів по забезпеченню розуміння усіма працівниками Політики підприємства у сфері якості та безпечності харчових продуктів і її виконанню.